Kulturhuvudstad 2014 – juryns rapport är klar

Kulturrådet har idag tagit det formella beslutet att det blir Lund eller Umeå som nästa år utses till Europeisk kulturhuvudstad 2014. Kulturrådet har därmed fastställt den rapport som juryn för Kulturhuvudstad 2014 har lämnat. I rapporten redovisar juryn sina överväganden och motiverar varför Lund och Umeå går vidare till finalen, till skillnad från Gävle och Uppsala.

Av rapporten framgår att det är Lund och Umeå som har de starkaste ansökningarna när det gäller den europeiska dimensionen och staden och medborgarna, två viktiga kriterier för att bli Europeisk kulturhuvudstad. Rapporten innehåller en allmän beskrivning av uttagningsprocessen samt en sammanfattande kommentar av varje stads ansökan.

När det gäller Lund är man bland annat positiv till det intellektuella konceptet och att staden redan har etablerat europeiska nätverk. I Umeås ansökan lyfter man särskilt fram det starka engagemanget från staden och medborgarna och att Umeå kan bli en ny sorts kulturhuvudstad som påverkar den regionala utvecklingsstrategin.

Juryn kommenterar också hur Lund och Umeå bör utveckla sina program. De kompletterade ansökningarna ska vara inlämnade till Kulturrådet senast den 30 juni i år. Nästa jurysammanträde blir den 7-8 september i Stockholm. Innan dess kommer representanter för juryn att besöka de båda städerna i slutet av augusti.

Kulturrådet har regeringens uppdrag att samordna urvalsprocessen för Europeisk kulturhuvudstad 2014.

Header logo