Kulturhuvudstad 2014 – slutliga ansökningar har lämnats in

Den 30 juni lämnade de två finalisterna, Lund och Umeå, sina slutliga ansökningar om titeln som Europeisk Kulturhuvudstad 2014. Med utgångspunkt från de ursprungliga ansökningarna som gav dem en finalplats har idéerna och programstrukturen utvecklats med hjälp av juryns kommentarer och synpunkter.

Lunds ansökan, med huvudtemat Den femte friheten, bygger på ett antal tematiska program. Hittills har man identifierat elva programområden, bl.a. City of Festivals, som kommer att innehålla festivaler som skapas från scratch men också festivaler som redan finns, och som kommer att få en extraordinär dimension under 2014. Ett annat programområde är Europeans, där människor i Europa kommer att porträtteras, bl.a. genom film och teater.

Umeås ansökan har huvudrubriken Nyfikenhet och passion – Medskapandets konst. Programmet baseras på de åtta samiska årstiderna, från Gijrradálvvie (Vårvinter) till Dálvvie (Vinter). Den samiska kulturen är närvarande i hela programmet, bl.a. blir det världspremiär på multiföreställningen Rock Art in Sápmi. Den europeiska dimensionen manifesteras inte bara genom kultur, utan även genom idrottssamarbete.

Ansökningarna skickas nu till juryn för granskning. I slutet av augusti besöker fyra juryledamöter, två europeiska och två svenska, de båda finalstäderna för att på plats skapa sig en bild av deras förutsättningar. Den 8 september sammanträder juryn i Stockholm för att slutligen bestämma vilken stad som bör nomineras till Europas Kulturhuvudstad 2014.

Header logo