Kulturministern inviger finsk bokmässa med svenskt tema

Sverige är i år temaland på bokmässa Helsingfors 22–25 oktober, detta med anledning av Märkesåret 1809. Mässan invigs av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth som också deltar i ett kulturpolitiskt seminarium tillsammans med sin finske kollega kulturminister Stefan Wallin.

Kulturrådet och Sveriges ambassad i Helsingfors samordnar det svenska deltagande som består av stor samlingsmonter med 24 utställare, presentationer av svenska författare och seminarier kring aktuella teman, bl.a. ett om pressetik med pressombudsmännen Yrsa Stenius och Pekka Hyvärinen.

– Vår önskan har varit att presentera ett brett, spännande och varierat program, med olika röster, ämnesval, infallsvinklar och perspektiv på samtid och gårdag. Vi vill ta tillfället i akt att inte bara ta med författare som redan har en finsk förläggare utan också introducera författarskap som ännu är okända i Finland, säger Helen Sigeland, handläggare på Kulturrådet.

Bland de författare som är utgivna på finska återfinns Per Olov Enquist, Agneta Pleijel, Inger Frimansson, Helena von Zweigbergk, Johan Theorin, Marjaneh Bakhtiari, Helena Henschen och Ernst Brunner. Övriga inbjudna av Kulturrådet är Sara Paborn, Jens Liljestrand, Håkan Bravinger, Sofia Åkerman, Karin Johannisson, Carl Johan De Geer, Hans Gunnarsson, Fredrik Sjöberg och Ellen Mattson. Ett ytterligare tiotal svenska författare är inbjudna av sina respektive finska förlag.
 
Barn- och ungdomslitteraturen representeras på mässan av Ulf Stark, Åsa Anderberg Strollo, Ulrika Lidbo, Cannie Möller, Gunna Grähs och Åsa Lind. Ett svensk-finskt seminarium om Tove Janssons och Astrid Lindgrens efterföljare arrangeras i samarbete med Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA).

Märkesåret 1809 är ett regeringsprojekt som ska uppmärksamma att det är 200 år sedan Finland och Sverige blev två länder. Syftet med projektet är att stärka samhörigheten mellan Finland och Sverige.

Hela det svenska programmet kommer att finnas tillgängligt på Kulturrådets webbplats från 21 september.

Ytterligare information
Helen Sigeland, handläggare
Telefon: 08-519 264 04, 076-540 10 33
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Rebecka Svensén, informationschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo