Kulturpropositionen beslutad

Regeringens proposition Tid för kultur beslutades på onsdagen av riksdagen. Beslutet innebär bland annat nya kulturpolitiska mål, en ny modell för fördelningen av statliga medel till regionerna och att en ny myndighet för analys och uppföljning inom kulturområdet bildas 2011. Beslutet innebär en del förändringar för Kulturrådet som presenteras i regleringsbrevet för myndigheten som kommer innan årsskiftet.

Header logo