Kulturrådet fördelar 2,2 miljoner i översättningsstöd

Ladies av Mara Lee på franska, Jonas Hassen Khemiris Montecore på ungerska och Lilla snoppboken på polska. Det är några av de titlar som nu får stöd för att översättas och ges ut i 25 olika länder. Kulturrådet har beslutat att fördela nästan 1,7 miljoner kronor i översättningsbidrag och ytterligare en dryg halv miljon i särskilt stöd för översättningar till de andra nordiska språken.

Flest bidrag går till Nederländerna (nio titlar) där intresset för svensk litteratur är fortsatt stort, följt av Polen (sju titlar) och Ryssland (sex titlar). Sju av bidragen avser lyrik. Bland annat ska Bruno K. Öijer och Tomas Tranströmer översättas till lettiska och Eva Runefelt och Ann Smith till arabiska.

Bland prosaförfattarna som nu ges ut på nya språk märks Mara Lee (franska), Agneta Pleijel och Lena Andersson (kroatiska), Helena von Zweigbergk och Peter Kihlgård (nederländska), och Jonas Hassen Khemiri (ungerska).

Nitton bidrag går till barn- och ungdomslitteratur i Georgien, Italien, Japan, Polen, Ryssland, Schweiz, Serbien, Ukraina och Ungern, för översättning av bland annat Lilla snoppboken, Var är min syster, Jonatan på Måsberget och Emil i Lönneberga. Antalet ansökningar var totalt 111 och nästa fördelning äger rum i november.

Kulturrådet har också fördelat 557 000 kronor för översättning av svensk litteratur till andra nordiska språk på uppdrag av Nordiska Ministerrådet/Kulturkontakt Nord. Exempel på titlar som utkommer med nordiskt översättningsstöd är Myrrha av Ulrika Kärnborg (finska), Bära bud av Håkan Bravinger (norska), Målarens döttrar av Anna-Karin Palm (isländska) och Stridens skönhet och sorg av Peter Englund (danska).

Ytterligare information
Helen Sigeland, handläggare
Telefon: 08-519 264 33
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se
 
Rebecka Svensén, informationschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo