Kulturrådet fördelar närmare 1,8 miljoner i översättningsstöd

Kulturrådet har beviljat översättningsbidrag för 51 titlar som ska ges ut i 23 olika länder. Flest bidrag går till Serbien (med åtta titlar) där förlagen förbereder sig för nästa års bokmässa i Belgrad då Sverige kommer att vara fokusland. Intresset för svensk litteratur i Nederländerna är fortsatt stort - sju titlar har denna gång beviljats översättningsstöd.

Bland de författare som ges ut på nya språk märks Lotta Lotass (tjeckiska), Ida Börjel (franska) Jonas Gardell (georgiska), Jan Henrik Swahn (hebreiska) och Sara Stridsberg (serbiska). Fjorton bidrag går till barn- och ungdomslitteratur i Guatemala, Japan, Nederländerna, Serbien, Storbritannien och Ukraina för översättning av bland andra Monica Zak, Astrid Lindgren, Ulf Nilsson och Åke Holmberg.

Kulturrådet fördelade den här gången 1 377 000 kronor i internationellt översättningsstöd. Antalet ansökningar var totalt 91 och nästa fördelning äger rum i maj 2010.

Kulturrådet har också fördelat 390 000 för översättning av svensk litteratur till andra nordiska språk på uppdrag av Nordiska Ministerrådet/Kulturkontakt Nord. Exempel på titlar som utkommer med nordiskt översättningsstöd är Kung Steve och alla hemlösa hjärtans blues av Thomas Fröhling (norska), Flickvännen av Karolina Ramqvist (danska) och Vad är konst av Ernst Billgren (finska).

Header logo