Kulturrådet och Region Skåne fördjupar samarbetet

Kulturrådet och Region Skåne utvecklar nu samarbetet på det kulturpolitiska området. Det har gått ett år sedan de båda parterna skrev under en avsiktsförklaring för samverkan inom kulturområdet under 2009-2010.

– Det är viktigt att låta en nationell, regional och lokal kulturpolitik mötas för att utveckla kulturverksamheten i hela landet och Region Skåne är en föregångare i det avseendet, säger Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson.

Syftet med avsiktsförklaringen är att skapa bättre förutsättningar för konst- och kulturlivet i Skåne och att ge alla i regionen tillgång till ett omfattande och varierat kulturutbud av hög kvalitet. Kultursamarbetet handlar förutom om gemensamma ekonomiska prioriteringar också om kompetensöverföring och att stärka samverkan med andra samhällsområden.

Kulturrådet och Region Skåne presenterade vid en gemensam presskonferens idag sin syn på samarbetet och hur det kan utvecklas. 

– Dialogen med Kulturrådet det gångna året har fördjupats och präglats av ömsesidig respekt och en konstruktiv hållning. Utifrån dessa erfarenheter i samspelet med staten ser jag än mer positivt på kommande modell för samverkan, säger Rolf Tufvesson, regionråd och ordförande i Region Skånes kulturnämnd.

Kulturrådet och Region Skåne kan peka på flera konkreta resultat av samverkan mellan stat och region på det kulturpolitiska området. I enlighet med avsiktsförklaringen har man bland annat prioriterat mångfalden inom scenkonsten, att skapa fristadsregion för författare och samarbete med regionala kulturinstitutioner och folkbildning.

– Vi vill genom ett nära samarbete med regionerna skapa en gemensam bild och gemensamma prioriteringar på det kulturpolitiska området, säger Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson.

Avsiktsförklaringen med Region Skåne var den första regionala överenskommelsen med Kulturrådet. Den har sedan följts av flera avsiktsförklaringar med Gotland, Norrbotten, Dalarna, Västerbotten och Västra Götalandsregionen.

Bakgrund

Region Skåne har som enda region i landet övertagit Kulturrådets uppgift att fördela statligt verksamhetsbidrag till de regionala kulturinstitutionerna. Kulturrådet fördelar utvecklingsbidrag till kulturinstitutionerna i Skåne och ger stöd till det fria kulturlivet och vissa projekt. I januari 2009 skrev Kulturrådet och Region Skåne under en avsiktsförklaring för att utveckla och fördjupa samarbetet inom kulturområdet. Riksdagen har beslutat att införa en ny modell för samverkan och fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet. Kulturdepartementet har tillsatt en utredning som ska utreda formerna för den nya samverkansmodellen, utredningen ska vara klara den 15 februari 2010.

KONTAKT

Rebecka Svensén
Informationschef på Kulturrådet
Tel: 08-519 264 25, 076-540 10 25
rebecka.svensen@kulturradet.se

Eva Nilsson Mesch
Kommunikationschef på Kultur Skåne
Region Skånes kulturförvaltning
Tel: 0418-35 07 22
eva.nilssonmesch@skane.se

Header logo