Kulturrådet ökar bidragen till musikarrangörer

Jazzklubben Nefertiti i Göteborg och Media Artes i Växjö är två av de musikarrangörer som nu får höjda bidrag av Kulturrådet för att arrangera konserter under 2009. Kulturrådet har beslutat att fördela totalt 32,6 miljoner kronor i bidrag till ett 60-tal arrangörer inom kulturområdet.

Kulturrådet fördelar varje år bidrag till arrangörer av konserter, dansföreställningar och litterära evenemang.

I årets budget har regeringen ökat bidraget till fria teater-, dans- och musikgrupper samt arrangörer med 10 miljoner kronor. Satsningen ska i första hand gå till att främja musikområdet och musikarrangörerna får därför ökade bidrag.

Kulturrådet prioriterar nu helt nya musikarrangörer som inte har fått bidrag förut. Det gäller till exempel Föreningen Pipeline i Sundsvall och Uruppförandeklubben i Botkyrka. Kulturrådet fördelar denna gång 19,2 miljoner kronor till 41 musikarrangörer.

Syftet med bidraget till musikarrangörer är att öka tillgängligheten till levande musik i hela landet, skapa arbetstillfällen för yrkesverksamma musiker och säkra ett musikliv av hög kvalitet.

Kulturrådet ger också bidrag till arrangörer inom dansområdet, 12 dansarrangörer får den här gången dela på närmare 6,8 miljoner kronor. Dansstationen i Malmö, Moderna Dansteatern och Zebra Dans i Stockholm får höjda bidrag, och scenen 24 kvadrat i Göteborg får bidrag för sin turnerande verksamhet.

De fria dansscenerna har en avgörande betydelse för utvecklingen av danskonsten i Sverige och bidrag till dansarrangörer ska säkra ett dansutbud av hög kvalitet i hela landet.

Kulturrådet har också beslutat att ge tio arrangörer av konstområdesövergripande verksamhet bidrag på 6,6 miljoner kronor. Det gäller till exempel Inkonst i Malmö och Re:orient i Stockholm som bedriver en verksamhet av hög kvalitet och har ett varierat utbud som präglas av en stor konstnärlig och kulturell mångfald.

Header logo