Kulturrådet satsar på barns och ungas rätt till kultur

Kulturrådet har fördelat 5,5 miljoner kronor till projekt som är direkt riktade till barns och ungas rätt till kultur.

Bibu, har beviljats ett bidrag om 1 000 000 kronor för nästa års nationella scenkonstbiennal för barn och unga. Biennalen har, med sitt stora utbud av föreställningar, seminarier och internationella gästspel, stor betydelse för den konstnärliga utvecklingen på scenkonstområdet för barn och unga.

Palatset Riddarholmen AB, det så kallade Barnkulturpalatset, får 600 000 kronor. Kulturrådets bidrag är bland annat riktat till två projekt, Tema-skräck & rädsla och musikfestivalen Ackord.  Projektet Tema skräck och rädsla innefattar en rad olika konstformer och är ett exempel på det tematiska arbetssätt som är en bärande idé i Palatsets arbete med kultur för, av och med barn.

Regionbibliotek Västra Götaland har tilldelats 1 100 000 miljoner kronor för webbplatsen Barnens bibliotek.  Webbplatsen utgör en del av folkbibliotekens webbaserade arbete med barn och unga. Barnens bibliotek är också den webbplats där Kulturrådets barnbokskatalog och Bokjuryn, den årliga omröstningen om de populäraste böckerna, finns. Tidigare har 2 600 000 kronor fördelats till andra läsfrämjandeprojekt.  Många av dem var inriktade på att levandegöra litteraturen och många hade inriktning mot interkulturell verksamhet.

Drömmarnas hus i Malmö har tilldelats 200 000 kronor för deltagande i ett EU-projekt. Fyra europeiska organisationer ska utveckla en europeisk modell för att utbilda konstnärer att arbeta med barn och unga i skolor. Projektet syftar till att öka medvetenhet om effekterna av att använda kreativa metoder i utbildningar. Bidraget är ett led i Kulturrådets arbete med att utveckla Skapande skola-bidraget.

Ytterligare information
Cay Corneliuson, handläggare
Telefon: 08-519 264 07
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Header logo