Kulturrådet stödjer fristäder för hotade och förföljda författare

Kulturrådet stärker arbetet med yttrandefrihetsfrågor inom det internationella kultursamarbetet. Kulturrådet kommer bland annat att verka för att nätverk av svenska fristäder för fängslade och hotade författare bildas.

Den åttonde oktober hölls ett första möte med representanter för regioner, kommuner och organisationer där det diskuterades vad Kulturrådet kan göra för att stödja fristadsarbetet.

Målet är att fler svenska städer, kommuner och regioner ska erbjuda fristäder och att fler författare som lever under svåra förhållanden ska få möjligheter att utveckla sina författarskap. Men syftet är inte enbart att ge bostad och försörjning utan också möjligheten till litterär gemenskap och dialog.

I Kulturrådets samverkansavtal med Region Skåne respektive Gotlands kommun framhålls fristadsförfattare som en del av arbetet med yttrandefrihetsfrågor inom det internationella kultursamarbetet.

Som svar på en direkt fråga i riksdagen nyligen till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth om vad Sverige gör för att stödja fristadsystemet framhöll hon Kulturrådets arbete. Kulturministern säger att det är angeläget att Sverige på det internationella planet verkar för att kulturskaparnas yttrandefrihet inte begränsas.

Arbetet med att ge förföljda författare en tillfällig fristad samordnas internationellt av ICORN, International Cities of Refuge Network, och i Sverige av Svenska PEN. Tre fristäder för hotade och förföljda författare finns idag i Sverige; Stockholm, Göteborg och Uppsala.

Header logo