Kulturrådet utreder Unga Klara

Kulturrådets styrelse har idag beslutat att utreda hur Unga Klaras och dess konstnärliga ledare Suzanne Ostens erfarenheter och konstnärliga värden kan bevaras och utvecklas utifrån ett nationellt intresse. Kulturrådets styrelse gav två styrelseledamöter, professor Karin Helander och generalsekreterare Mats Wallenius, i uppdrag att utreda frågan.

– Detta uppdrag är ett uttryck för styrelsens starka vilja att hitta former för hur Unga Klaras verksamhet kan utvecklas i framtiden, säger professor Karin Helander.

Utredarna ska föra en dialog med relevanta parter och lämna ett förslag till Kulturrådets styrelse senast den 19 februari 2009. I förslaget ska man också tar upp de ekonomiska konsekvenserna det kan medföra.

Unga Klara är idag en del av Stockholms Stadsteater. Stadsteatern har påbörjat en omstrukturering av verksamheten som även kommer att pågå under 2009. Från och med den 1 juli 2009 kommer verksamheten vid Unga Klara inte att kvarstå i sin nuvarande form.

YTTERLIGARE INFORMATION

Rebecka Svensén, informationschef
Tel: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn
@kulturradet.se

Header logo