Lärare och elever positiva till Skapande skola

Skolledare, lärare, elever och samordnare är överlag positiva till arbetet med kultur i skolan. Det visar en uppföljning av satsningen Skapande skola som Kulturrådet nu överlämnar till regeringen.

Kulturrådet fick förra året i uppdrag av regeringen att årligen fördela 55 miljoner kronor för kulturinsatser i årskurs 7-9. Målet för bidraget Skapande skola är att integrera kulturen långsiktigt i lärandet.

Kulturrådet har nu gjort en uppföljning av bidraget. Rapporten innehåller intervjuer med lärare och elever från nio platser i landet, där man har arbetat med Skapande skola, samt samtal med forskare.

– Det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser, men vi kan redan nu se att skolledare, lärare och elever överlag är positiva till arbetet med kultur i skolan, säger Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson.

För att lyckas integrera kulturen i skolan måste man förankra arbetet på alla nivåer, från kommunens politiker till skolans elever och personal. I många intervjuer framhålls bristen på tid som ett problem och man efterlyser en gemensam planering mellan skola och kulturliv.

Lärarna har goda erfarenheter av arbetet med kultur i skolan. De pekar på att eleverna tar stort ansvar för arbete med föreställningar, utställningar, filmer eller liknande och att elevernas självförtroende stärks när de uppträder, visar sina filmer eller har en konstutställning. Även eleverna är övervägande positiva till arbetet med kultur i skolan och många vill ha regelbundna kulturaktiviteter.

Under den tid som bidraget funnits har man genomfört många projekt runtom i landet som involverar kulturskapare inom alla konst- och kulturområden. Kulturrådet bedömer att bidraget har betydelse för konstnärers och kulturpedagogers möjligheter att arbeta i skolorna.

Läs uppföljningen av Skpande skola

Header logo