Litterära evenemang med internationella inslag

Seriestaden i Malmö, Årdala rådslag i Sparreholm och Kontext litterära scen i Luleå får alla bidrag från Kulturrådet för arrangemang under 2009. Drygt 1,5 miljoner har sammanlagt delats ut fördelat på tjugoen olika litteraturarrangemang. Av dessa tjugoen är tio relativt nya aktörer som inte tidigare fått stöd från Kulturrådet.

En tydlig tendens under 2008, som ser ut att hålla i sig, är att alltfler arrangemang har ett nordiskt eller internationellt perspektiv. Det gäller t.ex seriefestivalen Small Press Expo på Serieteket i Kulturhuset som i år fokuserar på den unga amerikanska tecknargenerationen. Föreningen Karavan arrangerar litterär fiesta på Kägelbanan i Stockholm där publiken får möta latinamerikanska författare.

Kulturrådet planerar att under 2009 i större utsträckning kunna möta behovet av att översätta texter från utländska författare och/eller inhemska författare som inte skriver på svenska. Satsningen görs för att författarnas texter ska kunna bli tillgängliga för en större publik.

Bland de som får stöd finns både små lokala föreningar, studieförbund och kommunala och regionala arrangörer. Syftet är att främja boken och bokläsandet och att med stor bredd bidra till nya former för möten mellan professionella författare och läsare.

YTTERLIGARE INFORMATION

Maria Ågren, handläggare
Telefon: 08-519 264 09
E-post: fornamn.efternamn
@kulturradet.se

Anna Swedmark Westin, informatör
Telefon: 08-519 264 65
E-post: fornamn.efternamn
@kulturradet.se

BIDRAGSFÖRDELNING

Header logo