Marginellt besökstapp för museerna

Under första kvartalet 2009 minskade antal besök på de statliga museerna med 6 procent jämfört med samma period 2008. Jämför man 2009 års siffror med år 2006 då museerna hade fri entré är tappet dock större: 32 procent. Det visar den månatliga besöksstatistiken från Kulturrådet.

Samtidigt fortsätter besöksantalet bland barn och unga att ligga på en jämn nivå. Fortfarande går barn och unga upp till 19 år gratis på de statliga museerna. Andelen barn- och ungdomsbesök under första kvartalet 2009 ligger på samma nivå som under samma period förra året.  De statliga museer som rapporterat barn- och ungdomsbesök mottog 245 000 barn och unga upp till 19 år under årets tre första månader. Det innebär att ca 26 procent av besökarna på de statliga museerna är under 19 år. Flest besök hade Musikmuseet där barn och unga utgjorde 55 procent av besökarna.

På Kulturrådets webbplats publiceras museernas besökssiffror varje månad. Siffror som publiceras är: totalt antal besök, antal besök upp till 19 år, förändring motsvarande månad föregående år (i procent) samt förändring motsvarande månad under frientréåret 2006 (i procent).

Försöket med fri entré på ett antal statliga museer pågick under år 2005 och 2006. Bakgrunden var att den dåvarande regeringen ville ge nya befolkningsgrupper möjlighet att besöka museer. Kulturrådet fick i uppdrag av regeringen att utvärdera reformen. Sedan dess har Kulturrådet följt besöksutvecklingen vid de statliga museerna.

Frientréreformen 2005-2006 omfattade Arkitekturmuseum, Armémuseum, Etnografiska museet, Flygvapenmuseum, Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Marinmuseum, Medelhavsmuseet, Moderna museet, Musikmuseet, Myntkabinettet, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Nordiska museet, Sjöhistoriska museet, Skoklosters slott, Världskulturmuseet och Östasiatiska museet.

Header logo