Mats Svegfors är kritisk mot Riksrevisionen

Kulturrådets avgående ordförande Mats Svegfors är kritisk mot Riksrevisionen och deras granskning av Kulturrådet, det framgår av en krönika från Svensk Scenkonst. Mats Svegfors förkastar den metod Riksrevisionen använder för granskning av konstnärlig verksamhet. ”I och med att själva grunden för granskning är felaktig förlorar i stort sett alla slutsatser och rekommendationer sin relevans.”

Riksrevisionen granskade förra året Kulturrådets och Konstnärsnämndens bidragsgivning samt regeringens styrning. I rapporten, Kulturbidrag – effektiv kontroll och goda förutsättningar för förnyelse?, kritiserar Riksrevisionen bland annat Kulturrådets interna styrning och kontroll av bidragsprocessen.
 
Mats Svegfors lämnar sitt uppdrag som ordförande i Kulturrådets styrelse och blir ny vd för Sveriges Radio 1 februari, 2009. Mats Svegfors är för närvarande landshövding i Västmanlands län. Han har varit ordförande i Kulturrådets styrelse sedan 1 januari, 2008. 
 

 

Header logo