Museibesöken minskar något

Det var något färre besökare på de statliga museerna under första halvåret i år jämfört med första halvåret 2008. Det visar Kulturrådets statistik över besök på 24 statliga museer med fri entré för barn och ungdomar upp till 19 år. Antalet besök har minskat marginellt med 26 937 besök (1 procent) under första halvåret 2009 jämfört med 2008.

21 museer har rapporterat besökssiffror för både 2008 och 2009. Vid 12 av dessa museer har antalet besök ökat under årets sex första månader jämfört med motsvarande period under 2008. Nio museer redovisar färre antal besök, men enbart sex museer har noterat en besöksminskning som är högre än 10 procent.

Om besöksutfallet för perioden januari – juni 2009 jämförs med besöksutfallet för motsvarade period 2006 då 19 statliga museer hade fri entré för samtliga besökare så har enbart fyra museer haft fler besök under årets sex första månader; Armémuseum (4 procent), Marinmuseum (8 procent), Sjöhistoriska museet (7 procent) samt Världskulturmuseet (10 procent). Världskulturmuseet har haft fri entré för samtliga besökare även under 2009.

Skansen har också varit det mest besökta museet under hela första halvåret. Sjöhistoriska museet har noterat den största ökningen i antal besök mellan 2008 och 2009 (44 procent) medan Östasiatiska museet svarar för den största minskningen för motsvarande perioden (55 procent). Sjöhistoriska museet renoveras under sommarmånaderna och utställningen Titanic visas i Galärvarvet på Djurgården. Enligt kommentarer från museet beror den stora ökningen av antal besök på en kombination av attraktiv utställning i ett välbesökt område och möjligheten för besökare att köpa en kombinationsbiljett med inträde till både Galärvarvet och Vasamuseet. Östasiatiska museets publikminskning beror sannolikt på att museet förra året hade den attraktiva utställningen Kinesisk trädgård under sommarmånaderna.
 
Under 2008 utgjorde personer upp till 19 år en fjärdedel av alla besök vid 18 av de museerna som rapporterar antal barn- och ungdomsbesök. Högst andel besök upp till 19 år hade Musikmuseet som under det första halvåret har noterat 21 294 besök, vilket motsvarar 57 procent av det totala antalet besök vid museet. Även Tekniska museet (55 procent) och Naturhistoriska riksmuseet (53 procent) redovisar hög andel barn- och ungdomsbesök.

Kulturrådet har regeringens uppdrag att redovisa publiksiffror vid de 24 statliga museerna. Förutom utfallet av antalet besök kommer Kulturrådet den 1 mars 2010 att publicera resultat från två publikundersökningar som kommer att genomföras under 2009.

Header logo