Ny modell för kultursamarbete mellan stat och region

Kulturrådet och Region Skåne har idag skrivit under en avsiktsförklaring för att utveckla och fördjupa samverkan inom kulturområdet.
– Det här är ett stort och viktigt steg för samverkan mellan stat och region på det kulturpolitiska området, säger Kulturrådets styrelseordförande Mats Svegfors. Med detta kan vi utveckla en gemensam syn på hur kulturen i Skåne kan stärkas.

Syftet med avsiktsförklaringen är att skapa bättre förutsättningar för konst- och kulturlivet i Skåne och att ge alla i regionen tillgång till ett omfattande och varierat kulturutbud av hög kvalitet.

– En fördjupad dialog och samverkan med staten betyder mycket för Skåne. Ett naturligt nästa steg blir att ta ansvar för en regional kulturportfölj, säger Rolf Tufvesson, regionråd och ordförande i Region Skånes kulturnämnd.

Den nya modellen för samverkan innebär en fördjupad dialog mellan stat och region. Kultursamarbetet handlar förutom om gemensamma ekonomiska prioriteringar också om kompetensöverföring och att stärka samverkan med andra samhällsområden.

Överenskommelsen mellan Kulturrådet och Region Skåne skapar utrymme för både kontinuitet och flexibilitet och betonar förnyelse och utveckling inom kulturlivet. Avsiktsförklaringen löper under 2009-2010.

Kulturrådet och Region Skåne har enats om ett antal konkreta mål för samverkan. Dessa finns specificerade i en bilaga till avsiktsförklaringen och gäller:

  • Förbättrade villkor för konstnärligt skapande
  • Ökat deltagande i kulturlivet i Skåne
  • Utveckling av kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga
  • Ökad samverkan mellan kultur och andra samhälls- och politikområden
  • Stimulans av det interregionala, internationella och interkulturella samarbetet
  • Stärkt dialog inom kultursektorn
  • Stärkt kunskapsutveckling och forskning

Avsiktsförklaringen undertecknades idag av Kulturrådets styrelseordförande Mats Svegfors och generaldirektör Kennet Johansson samt regionråd och ordförande i kulturnämnden Rolf Tufvesson och Region Skånes kulturchef Chris Marschall.

– Det här är ett första steg som har rönt stort intresse i landet, det är flera regioner som vi för diskussioner med om liknande överenskommelser, säger Kennet Johansson generaldirektör för Kulturrådet.

Bakgrund
Region Skåne har som enda region i landet övertagit Kulturrådets uppgift att fördela statligt verksamhetsbidrag till de regionala kulturinstitutionerna, och får för detta ett anslag på 152 miljoner kronor för år 2009. Kulturrådet fördelar fortfarande utvecklingsbidrag till kulturinstitutionerna i Skåne och ger stöd till det fria kulturlivet och vissa projekt, sammanlagt drygt 40 miljoner kronor år 2008.

Avsiktsförklaringen presenterades idag vid en presskonferens som direktsändes via Internet (här).

Kontakt:
Rebecka Svensén, Informationschef på Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: rebecka.svensen@kulturradet.se

Eva Nilsson Mesch, Kommunikationschef på Kultur Skåne
Region Skånes kulturförvaltning
Telefon: 0418-35 07 22
E-post: eva.nilssonmesch@skane.se

 

 

Header logo