Ny överenskommelse mellan Kulturrådet och Gotland

Kulturrådet och Gotlands kommun skriver idag under en gemensam avsiktsförklaring för att utveckla samverkan mellan stat och region på kulturområdet.
– Vi har ett bra samarbete med Gotland och avsiktsförklaringen är ett sätt att nu fördjupa samarbetet på det kulturpolitiska området, säger Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson.

Syftet med dagens överenskommelse är att skapa en gemensam strategi till stöd för kulturen på Gotland och att skapa förutsättning för utveckling och förnyelse på området. Målet med avsiktsförklaringen är bland annat att skapa bättre villkor för konstnärligt skapande och öka deltagandet i kulturlivet på Gotland.

Sju regionala kulturinstitutioner får idag stöd från Kulturrådet och Gotlands kommun och de kommer att omfattas av avsiktsförklaringen. Det gäller Gotlandsmusiken, Länsteatern, Gotlands museum, Länsbiblioteket, Baltic Art Center, Östersjöns författar och översättarcentrum och Visby internationella tonsättarcentrum.

Dessutom har Kulturrådet och Gotlands kommun enats om en rad utvecklingsområden där man kommer att samverka. Det gäller till exempel internationellt samarbete där Gotland kan utvecklas till en internationell mötesplats för kultur, scenkonstområdet där en organisation för scenkonsterna ska skapas och kultur för barn och unga där det ska utvecklas nya mötesplatser för kulturutövare, institutioner och barn och unga. Insatserna kan bestå av ekonomiskt stöd, kunskapsutbyte och utvecklingsarbete med mera.

Avsiktsförklaringen skrivs under i Visby idag av Kulturrådets styrelseordförande Kerstin Brunnberg och generaldirektör Kennet Johansson samt ordföranden i kultur- och fritidsnämnden Inger Harlevi och förvaltningschef Lars Danielson från Gotlands kommun. Avsiktsförklaringen löper under 2009-2010.

Kulturrådet har redan en liknande överenskommelse med Region Skåne och flera regioner är på gång. Kulturrådet förhandlar för närvarande med Norrbottens län, Västerbottens län och Västra Götalandsregionen.

YTTERLIGARE INFORMATION

Erik Åström, sakkunnig
Telefon: 08-519 264 40, 070-558 15 74
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Anna Swedmark Westin, informatör
Telefon: 08-519 264 65
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo