Nya miljoner till jobb inom kultursektorn

Kulturrådet har beslutat att ge 24,7 miljoner kronor i bidrag till sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet. Det här är den sista stora fördelningen som Kulturrådet gör inom ramen för det så kallade Access-projektet. Kulturrådet har under fyra år fördelat över 600 miljoner kronor i bidrag till bland annat kulturmyndigheter och institutioner som vill anställa arbetslösa inom kultursektorn.

– Den här satsningen har betytt mycket för Kultursektorn. Ett stort antal långtidsarbetslösa har fått anställning och som mest har 970 personer varit anställda, säger Kennet Johansson generaldirektör för Kulturrådet. Vi kan redan nu konstatera att Access bidragit till att ett stort antal samlingar, föremål och arkivalier lyfts fram i ljuset och blivit tillgängliga för allmänheten.

Det är 79 projekt som nu får bidrag från Kulturrådet, projekten rör bland annat arkiv, bibliotek, hembygdsrörelsen, musei- och kulturmiljö och scenkonst. Drygt hälften av de projekt som nu får bidrag faller inom ramen för musei- och kulturmiljöområdet. Det största projektet är Svenska Filminstitutets filmarkiv i Grängesberg som får 2,5 miljoner kronor i bidrag, i enlighet med Kulturrådets regleringsbrev.

Kulturrådet har den här gången valt att prioritera pågående projekt och projekt som gör material tillgängligt via Internet. Bidraget går till kostnader för att anställa personer inom kultursektorn, högst 30 000 kronor per månad och anställd.

Kulturrådet har sedan hösten 2005 ansvarat för Access-projektet, på uppdrag av regeringen. Access-projektet har som syfte att stärka arbetet med att bevara, vårda och tillgängliggöra samlingar, föremål och arkivalier inom hela kulturfältet.

Access-projektet kommer att avslutas under 2009 och Kulturrådet ska redovisa effekterna av satsningen till regeringen senast den 1 mars 2010.

Ytterligare information:
Erik Åström, sakkunnig
Telefon: 08-519 264 40, 070-558 15 74
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Jelena Jesic, handläggare
Telefon: 08-519 264 57
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Rebecka Svensén, informationschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamnkulturradet.se

BIDRAGSFÖRDELNING

Header logo