Nya möjligheter för agenter och förlag att besöka Bokmässan

Bok & Bibliotek har tillsammans med Kulturrådet beslutat att stödja utomnordiska förläggare och litterära agenter som vill besöka Bok & Bibliotek i Göteborg 2009. De som inte tidigare besökt mässan har under våren haft möjlighet att ansöka om rese- och hotellkostnader för 2-4 dagars närvaro.

Bok & Bibliotek och Kulturrådet har i år tillsammans beviljat bidrag för 20 representanter för förlag och agenturer i Frankrike, Israel, Italien, Makedonien, Polen, Serbien, Spanien och Tyskland. Denna gemensamma satsning görs för att ytterligare öka kunskapen om svensk litteratur i den internationella förlagsbranschen och stärka svenska författares möjligheter att genom översättningar nå en utländsk läsekrets.

Ytterligare information

Helen Sigeland, handläggare
Telefon: 08-519 264 04, 076-540 10 33
E-post: helen.sigeland@kulturradet.se

Rebecka Svensén, informationschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: rebecka.svensen@kulturradet.se

Läs mer om Kulturrådet på Bok & Bibliotek

Header logo