Samtida konst prioriteras när regionala museer får bidrag

Kulturrådets styrelse har beslutat att fördela nästan 117 miljoner kronor i bidrag till verksamheten vid 24 regionala museer och till museipedagogiska insatser vid tre regionala museer. I årets fördelning har Kulturrådet bland annat prioriterat samtida konst.

Kulturen i Lund, Malmö Museer och Regionmuseet i Kristianstad får bidrag till museipedagogiska insatser om sammanlagt 790 000 kronor. Nytt för 2009 är att Kulturrådets styrelse beslutat att verksamhetsbidraget ska prioritera tillgänglighet och förmedling, pedagogisk verksamhet, samtida konst samt kulturmiljövård.

Syftet med verksamhetsbidrag till regionala museer är att stödja museerna i arbetet med att samla in, bearbeta och förmedla kunskap om regionens kulturarv och dess konstutveckling. I Kulturrådets regleringsbrev, som innehåller de instruktioner regeringen utfärdar för myndigheten, framgår vilka museer som kan få bidrag. De museer som sökt bidrag får en uppräkning av bidraget med 1,15 procent, vilket motsvarar det totala anslagets uppräkning.

YTTERLIGARE INFORMATION

Jelena Jesic, handläggare
Telefon: 08-519 264 57
E-post: fornamn.efternamn
@kulturradet.se 

Erik Åström, sakkunnig
Telefon: 08-519 264 40
E-post: fornamn.efternamn
@kulturradet.se

Rebecka Svensén, informationschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn
@kulturradet.se

Header logo