Kulturrådet och Dalarna undertecknar överenskommelse

Kulturrådet har skrivit under en avsiktsförklaring för samverkan med Landstinget Dalarna. Avsiktsförklaringen är en del av Kulturrådets fördjupade dialog med regioner och landsting runtom i Sverige.

– Vi har ett bra samarbete med Dalarna och undertecknandet av avsiktsförklaringen är en del i arbetsprocessen, säger Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson. 

Genom att skapa en gemensam bild av kulturverksamheten i Dalarna kan samarbetet stödja utvecklingen av konst och kultur i regionen. Samverkan omfattar både kulturinstitutionerna och de fria kulturaktörerna och kan innebära att man bland annat gör gemensamma ekonomiska prioriteringar.

– Det här ställer krav både på Kulturrådet och på lokala kulturpolitiker att öka tillgängligheten så att fler får ta del av kulturen, säger Kerstin Brunnberg, styrelseordförande i Kulturrådet.

Avsiktsförklaringen kommer att följas upp med ett kompletterande dokument där man preciserar samverkansområden mellan Statens kulturråd och landstinget i Dalarna.

Kulturrådet har intensifierat dialogerna med landsting och regioner. Syftet är att få en gemensam bild av kulturverksamheten i länet, diskutera hur samverkan kan utvecklas och kulturfrågor av gemensamt intresse. Sedan början av 2008 har dialoger förts med ett femtontal landsting och regioner. Avsiktsförklaringar har skrivits med Norrbotten, Gotland och Region Skåne.

Läs mer om avsiktsförklaringen

Tidigare avsiktsförklaringar

Header logo