Spindelcirklar och läsplattor får bidrag

Kulturrådet har beslutat att fördela 2,6 miljoner kronor för att främja läsande. Det är totalt 21 projekt som nu får bidrag för att levandegöra litteraturen och locka till läsning. I Rinkeby ska man adoptera en författare och Kungälvs kommun vill väcka läslusten med hjälp av läsplattor i projektet E-bläcket.

Det är många olika projekt som nu får bidrag och som arbetar för att synliggöra litteraturen. Det gäller bland andra bokhandeln Bokspindeln i Stockholm som ska arrangera Spindelcirklar och Kristianstads kommun som får bidrag för en bokfestival för barn och unga.

Kulturrådet vill också verka för att fler ska kunna delta i kulturlivet och ta del av kulturupplevelser, därför får Regionbiblioteket i Stockholm nu bidrag till en förstudie om arbetsplatsbibliotek.

Mediateket, som Stockholms stad står bakom, får ett större bidrag på 300 000 kronor för att skapa en Wikipedia över Alla tiders klassiker. Internationella biblioteket får bidrag för att arrangera en internationell barnboksvecka och öka tillgången till mångspråkig litteratur i Sverige vilket ligger i linje med Kulturrådets uppdrag att öka den etniska och kulturella mångfalden.

Kulturrådet prioriterar också projekt som kan öka barns och ungas möjlighet att ta del av professionell kultur och själva skapa. Föreningen Kulturstorm i Västerbotten får till exempel bidrag för att projektet Bokbundisar och Länsbiblioteket Västernorrland för projektet Läsrätt!

Bidrag till läsfrämjande insatser ges till projekt som är långsiktiga, där barn och unga är delaktiga, eget skapande uppmuntras och nya medieformer används.

Header logo