Statistik och analyser sammanställd i bred forskningsrapport

Nyligen publicerades rapporten KulturSverige 2009. Rapporten innehåller nyskrivna artiklar av experter och forskare inom det kulturpolitiska fältet. Där finns också en bred sammanställning över aktuell kulturstatistik. Rapporten är utgiven av det nationella kunskapscentret SweCult vid Linköpings universitet och är delvis finansierad av Kulturrådet.

KulturSverige 2009 är den första stora sammanställningen av forskningsanalyser på det kulturpolitiska området i Sverige. Den är tänkt att fylla en långvarig kunskapslucka och vill bidra med kvalificerad fakta till fortsatt debatt.

Sten Månsson, handläggare på Kulturrådet, är tillsammans med professor Svante Beckman vid Linköpings universitet en av redaktörerna. Sten Månsson har varit tjänstledig från Kulturrådet för arbetet med KulturSverige och är ansvarig för statistikdelen i rapporten.

– Jag hoppas att KulturSverige blir ett återkommande standardverk. Ambitionen är att ge ut en bred kulturpolitisk rapport vartannat år, säger Sten Månsson.

KulturSverige 2009 innehåller ett 30-tal artiklar av ledande forskare och experter som analyserar centrala problem och utvecklingsdrag på kulturområdet. Kulturen diskuteras tematiskt i relation till politik, globalisering, ekonomisk tillväxt, medieutveckling, konstnärsvillkor, fritidsmönster och forskning. Några av artiklarna är författade av utländska skribenter. Boken innehåller också en omfattande, aktuell statistisk beskrivning av svensk kultur och offentlig kulturverksamhet med jämförande internationella utblickar.

– Jag är särskilt glad över det internationella avsnittet, säger Sten Månsson och berättar att det är första gången man i Sverige bearbetat ett så stort statistikmaterial från den europeiska statistikmyndigheten Eurostat. Materialet placerar Sverige och de skandinaviska länderna högt upp i mätningar av kulturvanorna.

KulturSverige 2009 ges ut av det nationella kunskapscentret SweCult, Swedish Cultural Policy Research Observatory, vid Linköpings universitet. Rapporten är i huvudsak finansierad av Riksbankens Jubileumsfond. SweCult, som etablerades under 2007, vill främja samverkan mellan kultursektorn och forskningen och stimulera till ett ökat engagemang för kulturområdets kunskapsförsörjning.

 

 

Header logo