Stor konferens om kreativitet och eget skapande bland barn och unga

Under Sveriges ordförandeskap i EU anordnar Kulturdepartementet en konferens med titeln För en kreativ generation – barn och unga i det nya kultur- och medielandskapet. Konferensen hålls i Göteborg 29-30 juli. Till mötet kommer representanter från EU-kommissionen och EU:s expertgrupper liksom oberoende forskare, frivilligorganisationer, kulturproducenter med flera. Konferensen invigs av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Renad Qubbaj från Tamer Institute, som nyligen tog emot Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, är en av huvudtalarna. Konferensen tar sin utgångspunkt i det europeiska året för kreativitet och innovation. I fokus står barns och ungas kulturvanor och hur man kan stärka barns och ungas rätt till kultur, kreativitet och eget skapande.

Konferensdeltagarna kommer bland annat att diskutera EU:s roll för att främja barn och ungas kreativitet i Europa, hur skolan kan stärka ungas rätt till kultur och hur traditionella institutioner kan vitaliseras för att tilltala en ung, kreativ generation.

Header logo