Ungdomarna är de stora kulturkonsumenterna

Unga människor går oftare på bio, museum eller konserter än äldre. Det framgår av en ny rapport om svenska folkets kulturvanor som SOM-institutet i Göteborg har gjort på uppdrag av Kulturrådet. Undersökningen visar bland annat att nästan nio av tio unga har gått på bio eller läst en bok någon gång under det senaste året.

SOM-institutet har frågat 6 000 svenskar om de tar del i kulturlivet och i så fall hur mycket. Den vanligaste aktiviteten är att läsa böcker. Åtta av tio svarar att de läst en bok minst någon gång under det senaste året. Sex av tio har gått på bio eller besökt en historisk sevärdhet. Cirka fyra av tio svenskar uppger att de har gått på teater, besökt ett fornminne eller en konstutställning minst en gång under det senaste året.

Undersökningen visar att det är unga människor, i åldersgruppen 15-29 år, som är de stora kulturkonsumenterna. De tar aktivt del av kulturutbudet och ligger över genomsnittet för de flesta aktiviteter.

Undersökningen visar även att kvinnor tar del av kultur i större utsträckning än män och att kulturdeltagandet är högre i storstad jämfört med landsort. Akademiker med höga eller medelhöga inkomster dominerar när det gäller besöksvanor.

Många ägnar sig också åt eget kulturutövande, hälften uppger till exempel att de har ägnat sig åt handarbete/hantverk någon gång under det senaste året och sju av tio har själva fotograferat eller filmat. Även här ligger de unga i topp, till exempel uppger fyra av tio 15-29-åringar att de har spelat ett musikinstrument någon gång under det senaste året, vilket är en dubbelt så stor andel jämfört med hela befolkningen. Detsamma gäller måleri där nästan sex av tio unga uppger att de har målat eller tecknat under det senaste året.

Rapporten Kulturvanor och livsstil i Sverige 2008 har tagits fram av SOM-institutet på uppdrag av Statens kulturråd, i samverkan med Svensk Scenkonst och Svenska Filminstitutet. Datainsamlingen gjordes inom ramen för Riks-SOM-undersökningen under hösten 2008.

Ytterligare information
Erik Peurell, utredare, samordnare för forskning och statistik
Telefon: 08-519 264 81
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Rebecka Svensén, informationschef
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo