Utställare av samtida konst får dela på 7,2 miljoner

Röda Sten i Göteborg, Kilen Art Group i Luleå och Konsthall C i Stockholm är tre utställare som nu får höjda bidrag från Kulturrådet. Totalt får 22 konsthallar, gallerier och projektrum dela på 7 250 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2009, fyra av utställarna är nya för i år.

Kulturrådet vill öka rörligheten och skapa förutsättningar för att nya utställare ska få bidrag och kunna etablera sig. Kulturrådet har därför valt att ge bidrag till fyra nya utställare som inte fick bidrag förra året. Det gäller:

  • MAP, Mobile Art Produktion, i Stockholm som driver konstprojekt och arbetar för att nå nya publikgrupper.
  • 300m3 Art Space i Göteborg som visar svensk och internationell samtidskonst med inriktning på performance, digital-, video-, och ljudkonst.
  • Föreningen Format i Malmö som driver ett fotogalleri och som kommer att arrangera sex stora utställningar och ett antal experimentella utställningar under 2009.
  • Fotografins Hus i Stockholm, som med sina utställningar och seminarier har etablerat en tydlig plattform för fotografi, och under 2009 inleder ett samarbete med Centrum för fotografi.

Kulturrådets bidrag till vissa utställare ges till utställare som utan vinstsyfte ställer ut samtida bild- och formkonst. Bidraget går till utställare som framför allt ställer ut verk av konstnärer verksamma i Sverige och som har en verksamhet av stort konstnärligt eller kulturpolitiskt värde.

Intresset för att söka detta bidrag är stort. Kulturrådet har den här gången tagit emot 46 ansökningar vilket är ett tiotal fler än förra året.

Kontakt:
Erik Åström, sakkunnig
Telefon: 08-519 264 40, 070-558 15 74
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Rebecka Svensén, Informationschef på Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 25, 076-540 10 25
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

BIDRAGSFÖRDELNING

Header logo