Utvecklingsbidrag till Unga Klara

Kulturrådet har beslutat att Stockholms Stadsteater får 2,5 miljoner kronor i utvecklingsbidrag för projektet Framtida Unga Klara.

Projektet innebär bland annat att man ska skapa en ny organisation och planera för den fortsatta verksamheten. Unga Klara är idag en del av Stockholms Stadsteater, men från första juli kommer Unga Klara inte att finnas kvar i sin nuvarande form. Kulturrådets styrelse tog därför initiativ till en utredning. Utredningen kom fram till att Unga Klara är en unik verksamhet av stort nationellt och internationellt kulturpolitiskt intresse och föreslog att Unga Klara ska bli en fristående teater, som kan fortsätta samarbeta med Stockholms Stadsteater.

 

Läs mer om uppdraget

Header logo