109 miljoner till Skapande skola

Kulturrådet har fördelat bidragen till kulturell verksamhet i skolan. Det är tredje året pengarna fördelas och i år är anslaget dubbelt så stort som tidigare. Nytt för i år är att man kan få Skapande skola i årskurs 4–6. Tidigare gällde bidraget endast årskurs 7–9. 370 skolhuvudmän får dela på 109 miljoner kronor.

– Glädjande nog har många kommuner och fristående skolor använt Skapande skola för att utveckla sina former för elevdemokrati, helt i linje med barnkonventionen, säger Benny Marcel, stf generaldirektör Kulturrådet.

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har alla barn rätt till kultur men i verkligheten är det stora variationer i barns och ungdomars tillgång till exempelvis dans, litteratur och konst. Skapande skola är regeringens satsning på ökad samverkan mellan skola och det professionella kulturlivet. Hur arbetet ska utformas avgörs på lokal nivå.

– I många ansökningar ser man ambitionen att utveckla och anpassa arbetssätten i skolan via kulturens uttrycksformer, säger Tua Stenström, handläggare på Kulturrådet. Det kan handla om att använda dansen i matte, rappen i svenska eller bilden i historia men även om att eleverna ges redskap att gestalta och förhålla sig till viktiga existentiella frågor.

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare
Telefon: 08-519 264 51
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Bibbi Olson, handläggare
Telefon: 08-519 264 60
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 70
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se


Header logo