18,2 miljoner till kulturtidskrifter

Kulturrådet har beslutat att ge produktionsstöd till 102 kulturtidskrifter för år 2010. Sammanlagt är det ett stöd på 17 340 000 kronor. Vilket är en ökning med närmare tvåhundratusen kronor jämfört med förra året. Sex tidskrifter har inte fått stöd tidigare; Faktum, Det Grymma Svärdet, Meänmaan aviisi, Opus, Ordfront Magasin och Somalitimes. Det är alla tidskrifter av god kvalitet som referensgruppen bedömer fyller ett tomrum i det offentliga samtalet.

Produktionsstöd för 2010 fördelas enligt det nuvarande regelverket. En ny förordning för stöd till litteratur och kulturtidskrifter tas fram av kulturdepartementet och planeras träda i kraft den 1 april. Det innebär att eventuella förändringar av tidskriftsstödet kommer att få genomslag först vid fördelningen av produktionsstöd 2011.

Tjugosju tidskrifter får den här gången höjda stöd jämfört med 2009, däribland Fronesis, Lyrikvännen, Expo, Filmrutan och Miljötidningen. Produktionsstödet till tidskrifterna är på mellan 15 000 kr och 600 000 kr. Viktiga utgångspunkter vid bedömningen är hög kvalitet, regelbunden utgivning och mångsidighet i fråga om åsikter och behandlade ämnen. Stödet ska främja en värdefull mångfald i utbudet av tidskrifter. Utgivningen på de nationella minoritetsspråken har särskilt beaktats.

127 tidskrifter sökte bidrag. Vilket är en liten minskning mot förra året då 133 tidskrifter sökte bidrag. Förra året beviljades 103 tidskrifter stöd, jämfört med årets 102 stycken.

Kulturrådet ger också stöd till nättidskrifter. Sexton nättidskrifter får stöd om sammanlagt 865 000 kronor. Två nättidskrifter har inte fått stöd tidigare. Dixikon, en nättidskrift om utländsk litteratur och Fokus Afrika, en tidskrift som bevakar Afrika ur ett svenskt perspektiv och som nu också får stöd för sin nätupplaga.

KONTAKT

Rebecka Svensén
tf. Kommunikationschef
Tel: 08-519 264 25, 076-540 10 25
rebecka.svensen@kulturradet.se

Heli Hirsch
Handläggare
Telefon: 08-519 264 88
heli.hirsch@kulturradet.se

Header logo