23 miljarder till kultur 2009

Staten, landstingen och kommunerna satsade tillsammans nära 23 miljarder kronor på kultur 2009. Staten bidrog med 45 procent, landstingen med 14 och kommunerna med 41 procent.

Staten prioriterade folkbildning, landstingen scenkonst och kommunerna bibliotek. Detta visar rapporten Kulturens finansiering 2008-2009 som publiceras den 1 december.

Kultur är samtidigt en liten del av statens, landstingens och kommunernas totala budgetar. För stat och landsting utgör bidrag till kultur endast cirka en procent av budgeten och för kommunerna cirka två procent av de totala nettokostnaderna. Landstingen har under senare år i högre grad än staten och kommunerna ökat sin andel av finansieringen till kulturen.

Hur medlen fördelats per kulturområde har inte förändrats nämnvärt. Statens största utgiftspost är folkbildning, museer och scenkonst. Landstingen satsar på teater, dans- och musik. För kommunernas del är det folkbiblioteken som får mest stöd.

Det är stora skillnader på hur mycket som satsas på kulturen i olika delar av landet. De kommuner som satsade mest 2009 bidrog med 2 000 kronor per invånare och de som satsade minst ca 400 kronor. Helsingborg, Vara och Emmaboda gav procentuellt mest i landet i kommunalt stöd till kulturen. Landstinget i Västra Götaland gav 623 kronor per invånare till kultur och toppade den listan. Landstinget i Stockholm gav procentuellt minst, 177 kronor per person.

Bakgrund: Kulturrådet är statistikansvarig myndighet för kulturområdet och gör vartannat år en analys av finansieringen av den svenska kulturen. Underlaget till rapporten kommer från olika källor och är därför inte helt jämförbara varken mellan de tre offentliga finansiärerna och hushållen eller i uppdelningen mellan de kulturområden som ingår. Trots dessa invändningar ger rapporten en god inblick i hur offentliga medel används inom kulturområdet och vad hushållen väljer att konsumera.


Läs rapporten Kulturens finansiering 2008-2009

KONTAKT

Tove de Vries
Utredare
Telefon: 08-519 264 69
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Cecilia Ranemo
Utredare
Telefon: 08-519 264 32
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo