25,5 miljoner till bild och form

Färgfabriken Norr i Östersund, Galleri A50 i Göteborg och Marabouparken i Sundbyberg är några av de utställare inom bild- och formområdet som får stöd från Kulturrådet. Totalt fördelas 25,5 miljoner kronor till utställningsarrangörer, kollektivverkstäder, konsthantverkskooperativ och organisationer som främjar bild- och formkonst.

Målet när Kulturrådet fördelar bidrag till bild- och formområdet är att tillgängliggöra verksamheten för så många som möjligt. Samtidigt tas hänsyn till kvalitet, förnyelse och utveckling. 

Ett lika viktigt mål är att skapa förutsättningar för de professionella bild- och formkonstnärerna att lättare leva på utfört arbete. Från och med 2010 ingår därför utställningsersättning till utställda konstnärer i verksamhetsbidragen från Kulturrådet. Kulturrådet har också under 2009 stöttat den kampanj som KRO (Konstnärernas riksorganisation) drivit över hela landet i syfte att informera konstnärer och utställningsarrangörer om medverkans- och utställningsersättning.

Bland utställningsarrangörer får nu 25 utställare dela på 8,1 miljoner kronor i verksamhetsbidrag. Fyra av dessa är nya: Jämtlands läns landsting får 300 000 kronor för Färgfabriken Norr i Östersund, Galleri A50 i Göteborg får 75 000 kronor, Marabouparken i Sundbyberg får 75 000 kronor och Skånes konstförening beviljas 150 000 kronor.

Dessutom fördelar Kulturrådet 1,5 miljoner kronor till utrustningsbidrag för konstnärernas kollektivverkstäder samt 1,7 miljoner kronor till konsthantverkskooperativ runt om i landet.  Också centrala främjandeorganisationer tilldelas bidrag, bland annat för konstbildande arbete och publikarbete. Bland främjandeorganisationerna som delar på 12,6 miljoner kronor återfinns bland andra Folkrörelsernas Konstfrämjande och Sveriges Konstföreningar.

KONTAKT

Ellen Wettmark, handläggare
Telefon: 08-519 264 89
ellen.wettmark@kulturradet.se

Ewa Dahlberg, handläggare
Telefon: 08-519 264 89
ewa.dahlberg@kulturradet.se

Thorleif Warmboe, informatör
Telefon: 08-519 264 35
thorleif.warmboe@kulturradet.se

Header logo