En fjärdedel av kommunerna saknar biblioteksplan

Var fjärde kommun i Sverige saknar en fastställd biblioteksplan, trots att de enligt bibliotekslagen är skyldiga att ha en plan för verksamheten. En viss förbättring har dock skett sedan förra året då endast sex av tio bibliotek hade upprättat planen. För första gången presenterar Kulturrådet biblioteksstatistik för sex olika bibliotekstyper i en och samma rapport.

I årets statistik ingår också nya frågor om medier för personer med läshinder. Sammanlagt noteras 85 miljoner fysiska besök på biblioteken därtill kommer besöken via bibliotekens webbsidor.

Det finns flera tydliga trender i statistiken.

  • Antalet folkbiblioteksfilialer har återigen minskat; sedan 1990 har en tredjedel av filialerna lagts ner.
  • Olika typer av bibliotek samverkar oftare och på nya sätt.
  • Allt fler folkbibliotek och skolbibliotek samverkar – två bibliotek blir ett.
  • Hälften av landets folkbiblioteksfilialer är nu integrerade med skolbibliotek.
  • På forskningsbiblioteken domineras användningen av de elektroniska medierna.

Utvecklingen från fysiska medier till elektroniska går snabbt. Det kan idag vara lika självklart att låna om en bok på webben som att själv besöka biblioteket för att få boklånet förlängt. Hälften av folkbibliotekens har haft drygt hundra miljoner visningar på sina webbsidor. Sjukhusbiblioteken och folkbiblioteken domineras fortfarande av den traditionella fysiska utlåningen.

Biblioteksstatistiken ingår i Sveriges officiella statistik och Kulturrådet är statistikansvarig myndighet.

Läs hela rapporten

KONTAKT

Cecilia Ranemo
Utredare
Telefon: 08-519 264 32
fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo