En miljard kronor till regional kulturverksamhet

Landets kulturinstitutioner får dela på närmare en miljard kronor. Det står klart när Kulturrådets styrelse nu har beslutat om årets verksamhetsbidrag till regionala scenkonst- och musikinstitutioner, museer och bibliotek.
– Kulturrådet prioriterar i år regioner som ökar bidragen till kulturverksamhet av hög kvalitet och vi hoppas på det sättet öka resurserna för kulturen, säger Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson.

Kulturrådet kan i år öka verksamhetsbidragen med upp till 3,5 procent tack vare att årets pris- och löneomräkning ligger på en högre nivå är föregående år. Den statliga pris- och löneomräkningen är en indexuppräkning av myndigheternas anslag för att kompensera för ökade priser och löner.

Nytt för i år är att Kulturrådet kommer att anpassa bidraget efter de regionala huvudmännens insats. Det innebär att de landsting eller regioner som väljer att höja anslagen för ett museum eller en teater kommer att få höjda statliga bidrag, förutsatt att verksamheten håller hög kvalitet. De som ligger kvar på samma nivå som förra året får en mindre uppräkning. De regioner/landsting som väljer att sänka bidragen till kulturverksamheten kommer också att få sänkta statsbidrag.

Kulturrådet fördelar varje år verksamhetsstöd till regionala museer, bibliotek, scenkonst- och musikinstitutioner och regional musikverksamhet. Totalt fördelar Kulturrådet drygt 970 miljoner kronor för år 2010.

58 regionala scenkonst- och musikinstitutioner får dela på 787,7 miljoner kronor i bidrag. Det handlar om 21 teaterinstitutioner, fyra operahus samt Cirkus Cirkör, Oktoberteatern, Västanå Teater, NorrDans och Norrlands nätverk för Musikteater och Dans (NMD). Kulturrådet ger också bidrag till nio orkestrar och regional musikverksamhet i 20 län.

Dessutom får 27 regionala museer verksamhetsbidrag på totalt 139,5 miljoner kronor. Kulturrådet prioriterar även i år den samtida konsten och flera museer får höjda bidrag för sitt arbete med att stärka och utveckla den samtida konsten, det gäller bland andra Gotlands museum och Norrbottens museum.

Kulturrådet styrelse har också beslutat att ge 42,4 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till landets länsbibliotek, depåbibliotek och lånecentraler, samt till det Internationella biblioteket i Stockholm.

KONTAKT

Jelena Jesic
Handläggare (museer)
08-519 264 57
jelena.jesic@kulturradet.se

Mats Hansson
Handläggare (bibliotek)
08-519 264 95
mats.hansson@kulturradet.se

Header logo