Få svenskar i EU:s kulturprogram

Det var ovanligt få svenska kulturaktörer som sökte stöd från EU:s kulturprogram eller medverkade som partners i andra länders projekt under andra halvåret 2009. Och detta trots att Sverige var ordförande i EU under samma period. Det svenska resultatet var ändå positivt – sex av åtta ansökningar fick stöd. Det visar en rapport om svensk medverkan inom EU:s ramprogram Kultur år 2009, som Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet sammanställt på regeringens uppdrag.

Det kom in åtta ansökningar från Sverige 2009  inom kulturprogrammets olika åtgärder, en minskning med två ansökningar jämfört med 2008. Positivt är att 75 procent av ansökningarna bifölls, vilket är en förbättring jämfört med föregående år, då endast 30 procent fick stöd.

Beloppet som svenska aktörer får ta del av har minskat drastiskt; från 7,6 miljoner euro till ca 800 000 euro. Det beror dels på att inga svenska kulturaktörer ingår som partners i andra länders projekt, dels finns inga svenska aktörer i de fleråriga projekten. Det är de fleråriga projekten som får de högsta stödbeloppen.

Det ser dock betydligt ljusare ut inför 2010. Redan nu kan vi konstatera att fler svenska kulturaktörer medverkar i olika aktiviteter inom EU:s kulturprogram.

Tre projekt med svenska koordinatörer har fått stöd:

  • Uniting Youth in Song med Länsmusiken i Örebro län som koordinator, fick nära 200 000 euro för ett samarbete kring barn- och ungdomskörer.
  • Projektet A Taste of Europe, som koordineras av Arbetets Museum i Norrköping, handlar om matproduktion och matkonsumtion och fick 200 000 euro.
  • Inom åtgärden Samarbete med tredje land, fick Stiftelsen Studio Emad, 195 000 euro för projektet An EuroArab multidisciplinary cultural exchange programme, där man samarbetar med Egypten och Jordanien.

Alfabeta Bokförlag var det enda svenska förlag som sökte EU:s översättningsstöd. De fick drygt 52 000 euro för översättning av sex böcker från engelska och franska, bland annat The Traitor Game av Bridget Collins.  Dessutom fick utländska förlag stöd för översättning av sex svenska verk till andra europeiska språk, bland annat Per Olov Enquists Ett annat liv, som översätts till italienska.

Två organisationer med säte i Sverige fick verksamhetsstöd från EU under 2009. Nätverket Trans Europe Halles, som har sitt huvudkontor på Mejeriet i Lund, fick drygt 41 000 euro inom ramen för ett treårigt partnerskap.

Årets nykomling är Skådebanan Västra Götaland/Tillt, som efter uppmaning från EU-kommissionen ansökte som så kallad policy grouping. Som en av fem utvalda organisationer fick Tillt 120 000 euro i verksamhetsstöd.

EU:s nya litteraturpris delades ut för första gången 2009. Tolv europeiska länder, däribland Sverige, fick genom ett nationellt juryförfarande utse varsin pristagare. Helena Henschen blev den svenska pristagaren.

______________________

Fakta:
Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet har regeringens uppdrag att tillsammans svara för information och rådgivning om EU:s kulturprogram genom Kulturkontakt Sverige. EU:s ramprogram Kultur har som övergripande mål att främja rörlighet över gränserna för personer inom kultursektorn, konstnärliga verk samt att främja den interkulturella dialogen. Programmet ger bland annat stöd till projekt med medverkan från minst tre europeiska länder, översättningar från ett europeiskt språk till ett annat samt verksamhetsstöd till europeiska organisationer och festivaler. Bidragen fördelas av EU-kommissionens genomförandeorgan i Bryssel.

KONTAKT

Monica Lindqvist
Handläggare
Telefon: 08-519 264 04
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo