Fem regioner klara med sina kulturplaner

De fem första regionerna i den nya samverkansmodellen är nu klara med sina kulturplaner. Skåne, Halland, Gotland, Norrbotten och Västra Götalandsregionen skickade på fredagen sina planer till Kulturrådet i Stockholm.

Arbetet ute i regionerna har kännetecknats av delaktighet och dialog. Kommuner, kulturinstitutioner, ideella föreningar och fria kulturskapare med flera har varit med och påverkat utformningen av kulturplanerna.

Fem regioner ska in i kultursamverkansmodellen från den 1 januari 2011. Tidigare har staten delat ut anslag direkt till kulturinstitutionerna men genom den nya samverkansmodellen tar staten och regionerna nu ett gemensamt helhetsgrepp om hur kulturpengarna till sju kulturområden ska fördelas. I januari beslutar Kulturrådets styrelse om statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Nästa år kommer ytterligare ett tiotal regioner att presentera sina kulturplaner.

Mer information

KONTAKT

Erik Åström
Sakkunnig
Telefon: 08-519 264 40
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo