Fler kvinnor ställer ut på svenska konsthallar

Nära 60 procent av de konstnärer som visas av svenska utställningsarrangörer är kvinnor. Det resultatet har Kulturrådet kommit fram till i sin första särskilda statistik om samtida bild- och formkonst – Bild och form 2009. Statistiken visar också att två tredjedelar av de som arbetar med utställningarna är kvinnor.

På de mindre konsthallarna och icke-kommersiella gallerierna är kvinnor alltså i majoritet till skillnad från de större konstmuseerna där männens konst dominerar.

– Rapporten visar och motiverar varför det är så viktigt att stödja de mindre konsthallarna. De här institutionerna tar sitt uppdrag på allvar. En annan viktig aspekt är att de finns över hela landet, säger Kennet Johansson, generaldirektör på Kulturrådet.

Rapporten lyfter också fram en rad andra slutsatser:

  • Många arrangörer arbetar oavlönat. Hela 40 procent av dem som arbetar hos utställningsarrangörerna i Kulturrådets undersökning gör det på ideell basis. De flesta har mångårig konstnärlig utbildning, oftast på högskolenivå.

  • Konstvärlden omsätter allt större värden på en global marknad. Sverige ligger väl till internationellt när det gäller tillväxten inom området. Försäljningen av konst omsätter stora värden, samtidigt som konstnärerna själva har små intäkter av sitt arbete.

  • Tillgängligheten till professionell samtida bild- och formkonst är ojämnt fördelad över landet. De tre storstadsregionerna – Stockholm, Göteborg och Malmö – står för närmare tre fjärdedelar av totalt tre miljoner besök och större delen av intäkterna. Samtidigt finns det närmare 50 kommunala konsthallar, ofta på mindre orter, spridda över landet.

KONTAKT

Birgitta Modigh
Utredare
Telefon: 08-519 264 16
fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo