Flera internationella konstprojekt och kulturmöten får stöd av Kulturrådet

Drygt 1,5 miljoner kronor fördelas mellan 42 olika projekt inom bildkonst, musik, teater och dans när Kulturrådet ger stöd till internationellt kulturutbyte. I år är det flera stora internationella projekt inom bildkonsten och internationella kulturmöten i Sverige som uppmärksammas.

Mossutställningar är ett av de projekt som Kulturrådet valt att stödja. Det syftar till att skapa ett europeiskt nätverk för utveckling av offentlig konst. Nyligen fick Mossutställningar två miljoner kronor av EU-kommissionen för att arbeta med nätverket.

- Vi rider på en våg där svensk bildkonst varit mycket framgångsrik. Ovanligt många svenska konstprojekt har fått del av EU:s kulturstöd den senaste tiden, säger Magnus Lemark, handläggare på Kulturrådet.

Darker Than Night i Mexico, October Salon i Belgrad, Nordic Delight i Paris samt Correct me if I´m Critical! i Berlin är exempel på utställningar där svenska kuratorer genomför utställningar utomlands. Syftet är bland annat att projekten ska skapa kontakter för svenska konstnärer och även stärka de fria kuratorer  som är verksamma i Sverige.

Tre av de prioriterade ansökningarna inom dans rör internationella kulturmöten i Sverige; festivalen Exile in Motion i Stockholm, World Dance Festival i Göteborg samt scenkonstkvällen Curtain Call i Stockholm.

Av de konstområdesövergripande ansökningarna har Dansens hus beviljats bidrag för att arrangera ett möte för IETM (International Network for Contemporary Performing Arts) med temat internationalisering för scenkonsten.


KONTAKT

Magnus Lemark
Handläggare 
Telefon: 08-519 264 58
fornamn.efternamn@kulturradet.se


Ursula Forner
Kommunikationschef
Telefon: 08-519 264 10
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo