Forskningsprojekt om regionaliseringen

I en färsk rapport från Kulturrådet, Förändringar i kulturpolitikens geografi, presenteras resultaten från Jenny Johannissons undersökning av den pågående regionaliseringen av kulturpolitiken. Med exempel från en kommun och ett EU-finansierat projekt i Region Skåne respektive Västra Götalandsregionen visar hon på olika förhållningssätt till regionaliseringen och ställer sig frågan om den kulturpolitiska kartan är på väg att ritas om.

Enligt Jenny Johannisson innebär den förstärkta regionala nivån en tydlig förändring av kulturpolitikens rumsliga organisation. Från kommunerna betraktas regionaliseringen som en positiv decentralisering, även om det finns en oro att regionerna ska företräda staten snarare än gemensamma kommunala intressen.

För regionerna är självständighet mot staten viktigt samtidigt som man vill visa att man kan upprätthålla god konstnärlig kvalitet och genomföra en framgångsrik kulturpolitik.

Projektet är finansierat av Kulturrådet. Kulturrådet fördelar varje år cirka två miljoner till kulturpolitiskt relevant forskning. Rapporten är den första i Kulturrådets nya serie Kulturpolitisk forskning. Serien samlar de viktigaste forskningsresultaten från projekt som fått stöd från Kulturrådet med syfte att skapa mer uppmärksamhet kring vad kulturpolitisk forskning kan vara.

Ytterligare tre volymer planeras under 2010: Knut Løylands och Vidar Ringstads projekt om efterfrågan på boklån vid svenska folkbibliotek, Oscar Pripps och Ebrima Kamaras projekt om afrikanska trummor och dans i Sverige samt Eva Nordlinders projekt om barns val av läsning.

Header logo