Fria teatergrupper delar på drygt 48 miljoner

Kulturrådet fördelar drygt 48 miljoner kronor i stöd till 75 fria teatergrupper för nästa år. Två tredjedelar av grupperna riktar sin verksamhet till barn och unga, vilket innebär att cirka 33 miljoner går till verksamheter som helt eller delvis bedriver en verksamhet som har barn och unga som målgrupp.

Kulturrådet har i möjligaste mån försökt tillgodose behovet av regional fördelning. Hälften av de förordade grupperna bedriver eller planerar turnerande verksamhet i stora delar av landet. Årets beslut innebär också en satsning på ett flertal av de fria grupperna i de nordligaste länen.

Kulturrådet har valt att i denna fördelning, förutom mångfald, regional spridning samt ett barn- och ungdomsperspektiv, lägga särskild vikt vid internationalisering samt konstnärlig utveckling och förnyelse. Exempel på detta är ökade stöd till Aktör och vänner i Göteborg och Lilith Performance Studio i Malmö samt ett nytt verksamhetsbidrag till Poste Restante med bas i Stockholm.


KONTAKT

Elin Norquist
Handläggare
Telefon: 08-519 264 59
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo