Hela listan med Alla tiders klassiker komplett

För fem år sedan fick Kulturrådet i uppdrag att komplettera serien Alla tiders klassiker för skolan. Uppdraget var att hitta 50 moderna klassiker från olika världsdelar och språkområden. Tanken var att öka den litterära mångfalden i skolan.

– Jag tycker att vi har lyckats göra ett urval med unik bredd som täcker in framstående manliga och kvinnliga författare från en lång rad litteraturer och epoker runtom i världen. Här finns också en uppiggande växling mellan lättillgängliga och något mer krävande verk, säger Stefan Helgesson, ordförande i Kulturrådets arbetsgrupp.

Mellan 1985 och 1995 gavs det ut hundra titlar i en klassikerserie för skolan. Syftet var att skolorna skulle erbjudas att köpa klassisk litteratur till låga priser. Tio år senare fick Kulturrådet ett regeringsuppdrag att ta fram en kompletterande del till serien Alla tiders klassiker. De nya titlarna skulle på ett bättre sätt spegla hela världens litteratur.

En grupp på tolv personer har arbetat med att välja ut titlar som ska ingå i serien. I direktiven till arbetsgruppen står följande: De valda titlarna ska vara klassiska, eller yngre, betydelsefulla verk från olika språkområden och världsdelar. De ska vara lämpade för elever i grundskolans högstadium och gymnasium och vara av hög kvalitet i såväl tekniskt som redaktionellt avseende. Urvalet i sin helhet ska karaktäriseras av hög konstnärlig kvalitet, mångsidigt urval vad gäller representerade länder och språkområden, samt inkludera ett jämställdhets- och ett tillgänglighetsperspektiv.


Läs hela listan med Alla tiders klassiker

Läs mer om Alla tiders klassiker

KONTAKT

Cay Corneliuson
Handläggare
Telefon: 08-519 264 07
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo