Hur drabbas kulturen
av den ekonomiska krisen?

Fyra av tio kommuner minskar kulturbudgeten och var femte kommun har en oförändrad kulturbudget. Det visar en jämförelse av budgeten för kommuner och landsting mellan åren 2008 och 2010, som Kulturrådet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har genomfört. Rapporten, Kultur- och fritidsbudget i ekonomiska kristider, ger ingen enhetlig bild av utvecklingen. För samtidigt som kommunerna drar ner väljer 16 av 21 landsting/regioner att öka sina kulturbudgetar.

Det är första gången Kulturrådet och SKL genomför en sådan här enkät och ambitionen är att följa den ekonomiska utvecklingen hos landsting och kommuner under de kommande åren.

– Innehållet i den här första rapporten är inte så dramatiskt, men effekterna vid en lågkonjunktur träffar de offentliga systemen med en viss fördröjning. Prognoserna indikerar att de kommande två-tre åren blir bekymmersamma, säger Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson.

Tidigare ekonomiska kriser har visat att kulturen i landets kommuner inte har drabbats så hårt medan andra samhällsområden fått kraftigt minskade resurser. Den här gången är den ekonomiska krisen djupare än tidigare.

– Det är viktigt att vi noga följer utvecklingen och ser hur man prioriterar i ett hårt ansträngt ekonomiskt läge. Sådant kan ju påverka även de statliga insatserna på kulturområdet, säger Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson.

Det är viktigt för Kulturrådet att ha en god kunskap om de ekonomiska förhållandena hos landsting och kommuner inför den nya samverkansmodell mellan stat och landsting/regioner som ska inledas nästa år. Då ska Kulturrådet ha överläggningar med ett antal län och regioner och det är viktigt att parterna är väl medvetna om de ekonomiska förutsättningarna.

Ett positivt resultat av enkäten är att en övervägande majoritet av landstingen väljer att öka sina kulturbudgetar trots de svåra tiderna. Det är en utveckling som har förstärkts under de senaste åren då den regionala nivån har ökat sitt ansvarstagande på kulturområdet.

KONTAKT

Elin Jakobsson

Utredare
08-519 264 43

fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Per Svenson

Utredare
08-519 264 49

fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Calle Nathansson
Handläggare, SKL
08-452 74 22
calle.nathasson@skl.se

Header logo