Färre kommuner är berättigade till bidrag för barn och ungdomslitteratur

Varje år fördelar Kulturrådet bidrag till biblioteken för inköp av litteratur. Ett villkor för att få stöd är att kommunen bibehåller sitt anslag till folk- och skolbiblioteken. I år har tyvärr många kommuner på grund av sämre ekonomi tvingats skära ned på biblioteksbudgeten. Sex procent färre än vanligt har därför beviljats stöd och antalet ansökningar har inte varit så lågt på tretton år.

Sammanlagt fördelas i år drygt 24 miljoner kronor till 239 kommuner. Glädjande är att kommunernas läsfrämjandeplaner under en rad år förbättrats.
- Från att ha varit folkbibliotekens interna dokument så har läsfrämjandeplanerna nu en bredare förankring. Planerna är oftare gemensamma för kultur-, utbildningsnämnd och landsting, säger Cay Corneliuson, handläggare på Kulturrådet.

Kulturrådet har valt att lyfta några exempel på inspirerande läsfrämjandeplaner. Dorotea kommun i Västerbotten har en bra webbservice för barn och unga tack vare bra samverkan med andra kommuner. Hallstahammars plan är väl förankrad på ledningsnivå inom alla sektorer. Örnsköldsvik har kulturombud på alla skolor och riktad verksamhet till särskolan. Växjös folkbibliotek har läseklubbar för barn på fritiden samt ordnar Poetry Slam. I Stockholm har kulturnämnden och stadsdelsnämnderna tagit fram en gemensam handlingsplan.  

SE läsfrämjandeplanerna

Plan för läsfrämjande i Dorotea kommun
Plan för läsfrämjande i Örnsköldsviks kommun
Plan för läsfrämjande i Hallstahammars kommun
Plan för läsfrämjande i Stockholms kommun
Plan för läsfrämjande i Växjö kommun

Se bidragsfördelningen 2010

KONTAKT

Cay Corneliuson
Handläggare
Telefon: 08-519 264 07
fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo