Internationella mötesplatser för nyskapande kultur prioriteras

Kulturrådet fördelar 5,4 miljoner kronor till internationellt kulturutbyte. Det är 46 projekt inom bildkonst, musik, teater och dans som får stöd vid årets fjärde och sista fördelningstillfälle. Internationella mötesplatser för nyskapande kultur i Sverige prioriteras den här gången.

ASSITEJs världskongress och internationella scenkonstfestival ”building bridges - crossing borders” i Malmö/Köpenhamn är ett exempel. Lilith Performance Studios Internationell Performance Festival i Malmö – ett annat. Göteborgs Internationella Konstbiennal 2011 får stöd, liksom Göteborgs Dans och Teater Festival 2012 för förberedelseåret 2011. Dessutom får Streetstar Streetdance Festival i Solna stöd, liksom festivalen Dance´n Bass, en ambulerande festival för fri improviserad dans och musik som äger rum i Dalsland 2011.

– En viktig del av kulturlivets internationalisering handlar om att skapa möjligheter för publiken i Sverige att möta konst och kultur från hela världen på hemmaplan. Genom årets sista beslut gör Kulturrådet en tydlig satsning på internationaliseringen i Sverige, säger Magnus Lemark, handläggare på Kulturrådet.

Bland projekt i utlandet stödjer Kulturrådet exempelvis kulturföreningen Full Pulls medverkan i musik och konstfestivalen ROJO@NOVA i Rio de Janeiro, stiftelsen Svensk Industridesign som deltar i Eco Design Initiativ i Sydafrika med hållbar design som tema, samt en utställningsturné i Japan med svenska konsthantverkare i japanska rum.

Fria musik-, teater- och dansgrupper får bidrag för utländska gästspel i ett tjugotal länder, bland andra: Makedonien, Holland, USA, Mexico, Argentina, Österrike, Australien, Storbritannien, Polen, Tyskland, Brasilien, Frankrike, Jamaica, Japan, Italien, Ukraina, Rumänien, Egypten, Libanon och Chile.


KONTAKT

Magnus Lemark
Handläggare
Telefon: 08-519 264 58
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo