Kulturarrangörer får 34,8 miljoner kronor i bidrag

Kulturmejeriet i Lund och Dans i Nord i Piteå är exempel på två arrangörer som nu får bidrag av Kulturrådet för att arrangera konserter och dansföreställningar under 2010. Kulturrådet har beslutat att fördela 34,8 miljoner kronor i bidrag till 69 arrangörer inom kulturområdet.

Kulturrådet fördelar varje år bidrag till arrangörer av bland annat konserter, dansföreställningar och litterära evenemang. I år har Kulturrådet förstärkt bidragen till flera arrangörer för att stimulera till en interkulturell utveckling.

Majoriteten av bidraget går till arrangörer inom musikområdet som nu får dela på 23,2 miljoner kronor i bidrag. Kulturrådet ger i år bidrag till flera musikfestivaler, till exempel GAS-festivalen i Göteborg och Kalvfestivalen i Svenljunga. Syftet med bidraget är att öka tillgängligheten till levande musik i hela landet, skapa arbetstillfällen för yrkesverksamma musiker och säkra ett musikliv av hög kvalitet.

Kulturrådet ger också bidrag till arrangörer inom dansområdet för att säkra ett dansutbud av hög kvalitet i hela landet, 13 dansarrangörer får den här gången dela på drygt 8 miljoner kronor. Kulturrådet har särskilt prioriterat barn- och ungas rätt till kultur genom ökat stöd till bland andra ZebraDans i Stockholm och Gottsunda Dans & Teater i Uppsala. Barnens scen i Malmö får bidrag både som musik- och dansarrangör.

Kulturrådet har också beslutat att ge nästan 3,6 miljoner kronor till sju arrangörer av konstområdesövergripande verksamhet. Det gäller till exempel Atalante i Göteborg och Kulturhuset i Ytterjärna som bedriver en verksamhet av hög kvalitet och har ett varierat utbud som präglas av en stor konstnärlig och kulturell mångfald.

KONTAKT

Luciana Marques
Handläggare

08-519 264 66

fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Anna Selvåg
Handläggare

08-519 264 29

fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo