Kulturområdet står inför stora förändringar

En ny samverkansmodell mellan stat och region ska införas och nya kulturpolitiska mål är beslutade. Kulturpolitiken står inför stora förändringar samtidigt som vi upplever den djupaste ekonomiska krisen på länge, det skriver Kulturrådet i årets budgetunderlag som nu har lämnats in till regeringen.

I budgetunderlaget 2011-2013 redogör Kulturrådet för de förändringar som kultursektorn står inför och som kommer att påverka Kulturrådets verksamhet under den kommande treårsperioden. Flera av de föreslagna prioriteringarna i budgetunderlaget är kopplade till dessa förändringar.

Kulturrådet föreslår ökade resurser på totalt 126 miljoner kronor under 2011. Kulturrådet vill bland annat se en utbyggnad av Skapande skola för att omfatta hela grundskolan, till en kostnad av 60 miljoner kronor. Kulturrådet vill också prioritera internationellt kulturutbyte, barns och ungas rätt till kultur samt ökade resurser till bild- och formområdet.

Kulturrådet föreslår också en förstärkning av utvecklingsmedlen med 20 miljoner kronor i anslutning till att den nya samverkansmodellen införs. Enligt förslaget från Kultursamverkansutredningen ska den nya samverkansmodellen börja fungera från och med 2011 och Kulturrådet kommer att ha en central roll i denna process. Det är därför viktigt att det finns centrala medel som kan stödja och driva på den konstnärliga och kulturella utvecklingen på olika håll i landet.

– Detta blir en spännande och ansvarsfull uppgift för Kulturrådet och ett unikt tillfälle att bidra till att den nationella kulturpolitiken utvecklas och stärks, säger Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson.

Kulturrådet lämnar varje år ett budgetunderlag till Kulturdepartementet. I budgetunderlaget redogör Kulturrådet för vilka resurser som behövs och ger förslag till prioriteringar inom kultursektorn.

KONTAKT

Per Svenson

Utredare
08-519 264 49

fornamn.efternamn@kulturradet.se

Rebecka Svensén
Pressansvarig
08-519 264 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

 
Header logo