Kulturrådet får i uppdrag att främja fristadsförfattare

– Att Sverige, med världens äldsta tryckfrihetslagstiftning, aktivt stöder det fria ordet genom fristadsförfattare är ett av de mest effektiva sätten att främja konst och demokratisträvanden i andra länder.

Det säger Kerstin Brunnberg, ordförande i Kulturrådets styrelse, med anledning av budgetpropositionen som överlämnades till riksdagen på tisdagen. I den ger regeringen Kulturrådet i uppdrag att arbeta för att fler svenska städer ska bli fristäder.

Kulturrådet har under en längre tid aktivt arbetat för att stödja det europeiska fristadssystemet för förföljda författare och att få fler svenska orter att engagera sig i arbetet. De författare som kommer till Sverige är en viktig tillgång för svenskt kulturliv, skriver regeringen. Det är därför betydelsefullt att verka för att de blir en del av den litterära offentligheten.

– Jag skulle gärna se att kultur- och biståndsministrarna tillsammans ökar sina insatser för att medverka till att konstnärer och media kan arbeta fritt och oberoende i de delar av världen, som idag inte har sådana förutsättningar.

Kerstin Brunnberg ser även positivt på att den nya samverkansmodellen träder i kraft under nästa år. Vid mötet i januari ska Kulturrådets styrelse besluta om statsbidrag, till de fem första regionerna, med deras kulturplaner till grund.

– Det är ett spännande arbete som vi går in i och som förhoppningsvis kommer att föra kulturen närmare medborgaren. Genom den här modellen kan vi frigöra gemensamma resurser och möjliggöra att olika nivåer möts och inspirerar till nytänkande över gamla gränser. Både geografiska och verksamhetsmässiga.


KONTAKT

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se
Header logo