Mellanstadieeleverna i Söderhamn möter en livsstil som förenar självhushållning med skapande i konstnären Anders Perssons skogsby. Foto: Pontus Orre.

Kulturrådet på Skolforum

Skolforum är landets största mötesplats för personal i skolan. Varje år, tre dagar under höstlovet, träffas skolledare, lärare och annan skolpersonal i Älvsjö, utanför Stockholm.

I Kulturrådets monter står Skapande skola i fokus. Från och med 2011 omfattas även årskurs 1-3, vilket betyder att hela grundskolan då berörs av satsningen. Kulturrådet fördelar varje år 150 miljoner kronor till kommuner och fristående skolor för att barn och unga ska få möta professionell konst och kultur och själva få skapa.

I montern presenterar Kulturrådet inspirationsskriften Skapande skola - kultur i lärandet där elever, lärare, kulturskapare och tjänstemän på fem orter berättar om sitt arbete med Skapande skola, (se skriften som pdf nedan).
– Vi vill stärka banden mellan kulturlivet och skolan. Kulturen i skolan måste få ta plats och är grundläggande för en människas utveckling, säger Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson.

På Skolforums Kulturtorg finns även andra kulturaktörer, bland annat Unga på Dramaten och Folkoperan. Där finns även centrumbildningarna samlade i en gemensam monter. De tolv centrumbildningarna representerar det fria kulturlivet inom respektive konstområde. Inom ramen för Skapande skola presenteras en rad tips och idéer på aktiviteter för grundskolan.

På Skolforum finns också ett skolutvecklingstorg. Där presenterar skolor, organisationer och kommuner nya sätt att arbeta med utvecklingsfrågor. Flera kommuner har införlivat kulturen i sina utvecklingsprogram. Några av dem berättar hur de kopplar ihop sina Skapande skola-projekt med läroplanerna och egna styrdokument.

Det är andra året som Kulturrådet deltar på Skolforum. Skolforum arrangeras av Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och FSL, branschorganisation för svenska läromedelsförlag.

Kulturrådets monter: A21:18!
Centrumbildningarnas monter A23:18

Läs mer om Skolforum

KONTAKT

Thorleif Warmboe
Telefon: 08-519 264 35
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo