Kulturrådet presenterar ny strategi för den professionella dansen

Kulturrådets bidrag till den professionella dansen har mer än tredubblats under 2000-talet. 2001 satsade Kulturrådet 20 miljoner kronor i stöd till det fria danslivet. Förra året ökade stödet till 67 miljoner kronor.

- De senaste årens satsningar på dansområdet har resulterat i ett bredare utbud som har nått ut till fler medborgare över hela landet, säger Mika Romanus, enhetschef på Kulturrådet.

Dansen har idag en starkare position på den kulturpolitiska agendan. Det konstateras i Kulturrådets nya strategi för att stärka den professionella dansen som kommer att gälla fram till 2014.

- Det är viktigt att det finns en strategi med både kort- och långsiktiga mål för det fortsatta arbetet med att stärka den professionella dansen. Kulturrådet arbetar vidare med att förbättra produktionsvillkoren för de fria dansgrupperna och koreograferna, säger Viveca Hallberg handläggare på Kulturrådet.

Kulturrådet vill fortsätta verka för att professionell dans blir tillgänglig på ännu fler platser och scener och att arrangörskapet utvecklas.

- Vi vill även satsa på fler internationella samverkansprojekt och kulturutbyten på dansområdet, säger Mika Romanus.


KONTAKT

Mika Romanus
Enhetschef 
Telefon: 08-519 264 97
fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo