Kulturrådet presenterar pionjärforskning om boklån

Kulturrådet presenterar en analys av bokutlåningen på folkbiblioteken. De norska forskarna Knut Løyland och Vidar Ringstad har skärskådat faktorer som påverkar utlåningen.

Några forskningsresultat i rapporten är förväntade, bland annat:

  • Lång restid till biblioteket ger färre boklån.
  • Hög inkomst ger fler bokköp och färre boklån.
  • Hög utbildningsnivå leder till fler besök på biblioteket.
  • Generösa öppettider medför fler boklån.
  • Kommuner som ofta köper in nya böcker har större utlåning.

Andra resultat är mer oväntade. Exempelvis minskar utlåningen av barnböcker när priset på barnböcker ökar i bokhandeln. Kommuner med många biblioteksfilialer har mindre utlåning än kommuner med få filialer. Och i kommuner med många kvinnor görs färre barnbokslån än i kommuner med jämn könsfördelning.

– En förklaring skulle kunna vara att svenska kvinnor hellre köper än lånar böcker till sina barn, säger Erik Peurell, ansvarig för forskning och statistik på Kulturrådet. Men det behövs kompletterande undersökningar för att vi ska kunna säga något mer säkert om det.

– Biblioteksforskning av den här typen är inte särskilt utbredd och detta är därför något av ett pionjärbete, säger Kennet Johansson, generaldirektör vid Kulturrådet. Vi är glada över att kunna medverka till nordisk samverkan inom den kulturpolitiska forskningen.

Rapporten Efterfrågan på boklån från svenska folkbibliotek är den andra i serien med resultat från forskningsprojekt genomförda med stöd från Kulturrådet. Knut Løyland och Vidar Ringstad är båda verksamma vid Telemarksforskning i Bø i Norge.

KONTAKT

Erik Peurell
Forskningsansvarig
Telefon: 08-519 264 81
fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08-519 264 25
fornamn.efternamn@kulturradet.se

 

Header logo